O nas

Celem działalności Towarzystwa Miłośników Wyszatyc jest popularyzacja i promocja wsi Wyszatyce i okolic. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, postaw patriotycznych oraz rozwoj świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Popularyzowanie szans i możliwości rozwoju wsi Wyszatyce i okolic oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. CIĄG DALSZY CELÓW DZIAŁANIA W STATUCIE. Numer KRS: 0000671882 adres: Wyszatyce 162A kod pocz. 32-722 Numer konta bankowego:

Bank PEKAO SA I Odział w Przemyślu 12 1240 2568 1111 0010 732 13649

REGON: 366959265,

NIP: 7952541540